FAQs Complain Problems

बजेट तथा कार्यक्रम

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज

आ.व. २०८१/८२ को नीति तथा कार्यक्रम

८१/८२ 07/10/2024 - 14:14 PDF icon आ.व. २०८१.०८२ को नीति तथा कार्यकम.pdf

आ.व. २०८०/०८१ छिपहरमाई गाउँपालिकाको आर्थिक, विनियोजन ऐन तथा बजेट

८०/८१ 08/09/2023 - 15:11 PDF icon आ.व. २०८०.८१ छिपहरमाई गाउँपालिकाको आर्थिक, विनियोजन ऐन तथा बजेट.pdf

छिपहरमाइ गाउपालिका आ व २०८०।०८१ को बजेट नीति तथा कार्यक्रम

८०/८१ 07/12/2023 - 09:17 PDF icon छिपहरमाइ गाउपालिका आ व २०८०।०८१ को बजेट नीति तथा कार्यक्रम.pdf

छिपहरमाइ गाउपालिका आ व २०७९।०८० को बजेट नीति तथा कार्यक्रम

७९-८० 07/24/2022 - 11:20

आठौं गाउँ सभा संशोधित आ.व २०७६/७७ को नीति,कार्यक्रम तथा महत्वपूर्ण निर्णयहरु

७६/७७ 03/02/2020 - 16:39 PDF icon आठौ गाउँसभा निर्णय.pdf

सातौ गाउँ सभा संशोधित आ.व २०७६/७७ को नीति,कार्यक्रम तथा महत्वपूर्ण निर्णयहरु

७६/७७ 01/01/2020 - 13:27 PDF icon सातौ गाउँ सभा आ.व २०७६-०७७. को संशोधित कार्यक्रम.pdf

छैठों गाउँ सभाबाट पारित आ.व २०७६/७७ को नीति,कार्यक्रम,बजेट तर्जुमा तथा महत्वपूर्ण निर्णयहरु

७६/७७ 08/09/2019 - 14:51 PDF icon Budget 2076-77 _pdf.pdf

छिपहरमाई गाउंपालिका गाउं कार्यपालिकाको आ. व. ०७४/०७५ को स्वास्थय तर्फ बजेट तथा कार्यक्रम

७४/७५ 05/18/2018 - 14:18 PDF icon Chhipaharmai Gaupalika Health Budget FY74.75.pdf

छिपहरमाई गाउपालिकाको गा.पा. सभामा गा.पा. अध्यक्ष श्री मनोज कुमारज्यु द्धारा प्रस्तुत बजेट तथा कार्यक्रम आर्थिक बर्ष २०७४/०७५

७४/७५ 05/18/2018 - 13:09 PDF icon Chhipaharmai Gaupalika Budget 74.75.pdf