FAQs Complain Problems

सार्वजनिक खरिद/बोलपत्र सूचना

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज

आशयपत्रको सूचना !!!

७७/७८ 01/08/2021 - 19:16 PDF icon आशय पत्रको सूचना ठेक्का नं. १५-१९.pdf

घटना दर्ता डीजिटाईजेशन गर्नको लागि सेवा खरिद सम्बन्धि सूचना !

७७/७८ 12/24/2020 - 12:43

सिलबन्दी दरभाउ पत्र आह्वानको सूचना !!!

७७/७८ 12/21/2020 - 10:08 PDF icon ठेक्का नं २३-३०.pdf

बोलपत्र आह्वान सम्बन्धि सुचना !!!

७७/७८ 12/16/2020 - 10:08 PDF icon ठेक्का नं २०-२२.pdf

आशय पत्रको सूचना !!!

७७/७८ 12/15/2020 - 20:16

सिलबन्दी दरभाउ पत्र आह्वानको सूचना !!!

७७/७८ 12/09/2020 - 14:13 PDF icon ठेक्का नं. १५-१९ को सूचना.pdf

ओरिया खोला पुल निर्माण सम्बन्धि बोलपत्र आह्वानको सूचना !!!

७७/७८ 12/01/2020 - 15:07

आशय पत्रको सूचना !!!

७७/७८ 11/24/2020 - 21:52

सिलबन्दी दरभाउ पत्र आह्वानको दोस्रो पटकको सूचना !!!

७७/७८ 11/22/2020 - 13:43 PDF icon ठेक्का नं. १०-१३ को दोस्रो पटक सूचना.pdf

दरभाउपत्र आह्वान सम्बन्धि सूचना !!!

७७/७८ 11/03/2020 - 11:08

Pages