FAQs Complain Problems

सार्वजनिक खरिद/बोलपत्र सूचना

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज

आशय पत्रको सूचना !!!

७७/७८ 03/21/2021 - 14:14

आशय पत्रको सूचना !!!

७७/७८ 03/10/2021 - 21:39 PDF icon 42.43.44.46 र 47 ठेक्का नं को आशयपत्रको सूचना.pdf

सिलबन्दी दरभाउ पत्र आह्वानको सूचना !!!

७७/७८ 02/10/2021 - 12:17 PDF icon ठेक्का नं ४२-४७ २०७७.७८ को सूचना.pdf

आशय पत्रको सूचना !!!

७७/७८ 02/09/2021 - 10:11 PDF icon ओरिया खोलाको पुलको आशय पत्रको सूचना !!!.pdf

आशय पत्रको सूचना !!!

७७/७८ 02/02/2021 - 14:31 PDF icon aashay31-40.pdf

आशय पत्रको सूचना !!!

७७/७८ 01/26/2021 - 14:31 PDF icon आश्य पत्रको सूचना (ठेक्का नं २०.२१.२२).pdf

आर्थिक प्रस्ताव खोल्ने सम्बन्धमा

७७/७८ 01/25/2021 - 11:29

बोलपत्र आह्वान सम्बन्धि सुचना !!!

७७/७८ 01/23/2021 - 12:11 PDF icon ठेक्का नं ४१.२०७७.७८ सौर्य सिंचाई प्रणाली.pdf

आशय पत्रको सूचना !!!

७७/७८ 01/17/2021 - 09:59

आशय पत्रको सूचना !!!

७७/७८ 01/09/2021 - 10:12

Pages