FAQs Complain Problems

सार्वजनिक खरिद/बोलपत्र सूचना

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज

आर्थिक प्रस्ताव खोल्ने सम्बन्धमा

७७/७८ 01/25/2021 - 11:29

बोलपत्र आह्वान सम्बन्धि सुचना !!!

७७/७८ 01/23/2021 - 12:11 PDF icon ठेक्का नं ४१.२०७७.७८ सौर्य सिंचाई प्रणाली.pdf

आशय पत्रको सूचना !!!

७७/७८ 01/17/2021 - 09:59

आशय पत्रको सूचना !!!

७७/७८ 01/09/2021 - 10:12

आशयपत्रको सूचना !!!

७७/७८ 01/08/2021 - 19:16 PDF icon आशय पत्रको सूचना ठेक्का नं. १५-१९.pdf

सिलबन्दी दरभाउ पत्र आह्वानको सूचना !!!

७७/७८ 01/05/2021 - 16:20

बोलपत्र आह्वान सम्बन्धि सुचना !!!

७७/७८ 12/26/2020 - 14:10 PDF icon ठेक्का न ३१.३२.३३.३४.३५.pdf

घटना दर्ता डीजिटाईजेशन गर्नको लागि सेवा खरिद सम्बन्धि सूचना !

७७/७८ 12/24/2020 - 12:43

सिलबन्दी दरभाउ पत्र आह्वानको सूचना !!!

७७/७८ 12/21/2020 - 10:08 PDF icon ठेक्का नं २३-३०.pdf

बोलपत्र आह्वान सम्बन्धि सुचना !!!

७७/७८ 12/16/2020 - 10:08 PDF icon ठेक्का नं २०-२२.pdf

Pages