FAQs Complain Problems

प्रमुख सामाचार :

सार्वजनिक खरिद/बोलपत्र सूचना

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज

ठेक्का नं १०/०७६/०७७ र ११/०७६/०७७ को आशय पत्रको सुचना !!!

७६/७७ 10/24/2019 - 11:25 PDF icon आशय पत्र सुचना १०.११-०७६-०७७.pdf

आशय पत्रको सुचना !!

७६/७७ 10/21/2019 - 10:08 PDF icon आशय पत्रको सुचना ठेक्का नं १.२.३.४.५.६-०७६-०७७.pdf

ग्यास सिलिन्डरको लागि सिलबन्दी दरभाउपत्र आह्वानको सुचना !!!

७६/७७ 10/04/2019 - 11:04 PDF icon ११-०७६-०७७ ठेक्का.pdf

बोलपत्र आह्वान सम्बन्धि सुचना !!!

७६/७७ 10/02/2019 - 13:15 PDF icon 7.8.9-076-077 भवन निर्माण.pdf

ग्यास सिलिन्डरको लागि सिलबन्दी दरभाउपत्र आह्वानको सुचना !!!

७६/७७ 10/01/2019 - 10:17 PDF icon १०-०७६-०७७ ठेक्का.pdf

आर.सी.सी. ढलान सम्बन्धि सुचना !!!

७६/७७ 09/29/2019 - 11:43 PDF icon 5.6-076-077.pdf

आर.सी.सी. ढलान सम्बन्धि सुचना !!!

७६/७७ 09/27/2019 - 10:24 PDF icon 3.4-076-077.pdf

भवन निर्माण ठेक्का सम्बन्धि सुचना !!

७६/७७ 09/26/2019 - 11:56 PDF icon 1.2-076-077.pdf

पोखरी ठेक्का सम्बन्धि सुचना !!!

७५/७६ 06/11/2019 - 14:46 PDF icon पोखरी ठेक्का सम्बन्धि सुचना २०७६-०२-२८.pdf

ने.रा.प्रा. विधालय झलमहिया भवन निर्माण आशय पत्रको सुचना !!

७५/७६ 05/27/2019 - 12:16 PDF icon ठेक्का नं ३४ आशय पत्र सुचना.pdf

Pages