FAQs Complain Problems

प्रमुख सामाचार :

बजेट तथा कार्यक्रम

आ.व. २०८०/०८१ छिपहरमाई गाउँपालिकाको आर्थिक, विनियोजन ऐन तथा बजेट

छिपहरमाइ गाउपालिका आ व २०८०।०८१ को बजेट नीति तथा कार्यक्रम

छिपहरमाइ गाउपालिका आ व २०७९।०८० को बजेट नीति तथा कार्यक्रम